106 mm HESHP - T

Toto zariadenie pripomínalo perforovanú nábojnicu typu M94B1, ale so stredom umiestnenou hlavňou guľometu 0,30 uprostred. Pretože vystreľuje zastaranú nábojnicu s puškou .30, do značnej miery sa nepoužila.

Praktické kolo pre kazetu HESHP-T. Celková hmotnosť 18,5 kg, z čoho 8,22 kg predstavuje inertný projektil a 3,65 kg pohonná látka M26.

Maximálny dosah je 6 870 m.