105 mm TP-T M490

Tento náboj sa používa pre všetky zbrane obsiahnuté v STANAG 4458.

Kazeta 105 mm M490 TP-T sa používa na streľbu zo 105 mm kanónov na výcvik streľby. Kazeta je vonkajším vzhľadom podobná a balisticky podobná M456 HEAT-T kazeta.

Projektil sa skladá z oceľového tela, hliníkového distančného hrotu a výložníka a plutvy montáž s indikátorom. Nábojnica je naplnená voľne baleným hnacím plynom a je opatrená elektronický primer.