105 mm PECA T C512

Subprojektil C-512 sa skladá z jadra z volfrámovej zliatiny tvoreného 3-dielnym hliníkovým sabotom. Používa nábojnicu M148F, ktorá je naplnená 5,7 kg jednostupňových 19-perforačných valcových peliet B19T.

Tieto poskytujú tlak v komore nie viac ako 345 MPa a peroráciu trojitého cieľa NATO vo výške 4 550 metrov a cieľ 120 mm vo výške 70 vo výške 3 500 metrov.