30 mm strelivo

30x165mm je strelivo určené pôvodne pre kalibre kanónov BMP-2 s rozmermi 30x165mm, kompatibilita však bola zaistená pre všetky delá - 2A38, 2A42 a 2A72.

Je to strelivo určené pre ľahké zasiahnutie terčov so širokým využitím v závislosti od použitého typu. Spoločnosť MSM GROUP v súčasnosti ponúka svojim zákazníkom širokú škálu streliva s rozmermi 30x165 mm s nasledujúcimi typmi :

HE-T - s výbušnou náplňou s výbušným a fragmentačným efektom

AP-T - s projektilmi prepichujúcimi pancier schopné preniknúť ľahkým pancierom

HEI-T - s vysokým výbušná náplň s výbušným, fragmentačným a zápalným účinkom

APHC - s piercingom panciera z tunkstenového tvrdého projektilu schopného zvýšiť penetráciu stredného panciera

HE-T Practice - s vysoko výbušnou náplňou, ale so sebadeštrukčnou funkciou zabezpečujúcou zmiernenie vedľajšieho poškodenia v prípade zlyhania strely.

Naše strelivo 30x165mm bolo dodané do viac ako 12 krajín sveta a spoločnosť MSM GROUP ako jedna z mála spoločností vyrábajúcich takéto strelivo na území NATO a EÚ zaisťuje maximálnu kvalitu výroby.