155 mm HE M107

Munícia 155 mm a 155 mm strela je určená na ničenie cieľov alebo dočasné spomalenie pohybu nepriateľských ozbrojených síl.
Smer strely v hlavni je v prednej časti upravený dvoma spojovacími kužeľmi a hnacím pásom.

Munícia 155 mm je určená na ničenie stacionárnych cieľov, miest s vysokou koncentráciou pechoty, poľných krytov, ľahkých terčov, zbraňových systémov, vojenského a dopravného vybavenia atď.

Účinok strely na cieľ sa realizuje kinetickou energiou fragmentov kovových častí nábojnice a tlakovou vlnou výbušnej nálože.