122 mm HE Munícia pre 122 mm D-30 a 2S1 GVOZDIKA

Polopevná munícia 122 mm HE pre 122 mm ťahanú húfnicu D-30 a samohybný zbraňový systém 2S1 GVOZDIKA pozostávajú z projektilu HE a nábojnice s hnacou náplňou.

Projektil HE je ekvivalentný s originálnym projektilom 53 OF 462, vyvinutým v bývalom ZSSR. Rovnako ako hnacie náplne je možné použiť úplné alebo znížené nabitie, aby sa zabezpečila široká paleta použitia v celom rozsahu. Ponúkame ako kompletné strely, projektil s plným nabitím (ekvivalent pôvodného náboja 3VOF5), tak projektil so zníženým nábojom (ekvivalent originálneho náboja 3VOF6). Naše strelivo 122 mm bolo dodané do viac ako 9 krajín sveta a spoločnosť MSM GROUP ako jedna z mála spoločností vyrábajúcich takéto strelivo na území NATO a EÚ zaisťuje maximálnu kvalitu výroby.