ŠTANDARDNÉ KONTAJNERY

 • MSM Banska Bystrica, Inc.

  Riešenie pre rýchle nasadenie mobilných kontrolných bodov pre: colnú správu a ochranu hraníc, kritickú infraštruktúru, obranu, presadzovanie práva, zabezpečenie udalostí. 20 stopový kontajner integruje röntgenový skríningový systém batožiny Rapiscan s detektorom kovov Metor

  Martin BENUSKA
  Support for production of special containers
 • MSM Banska Bystrica, Inc.

  Kontajner a jeho zariadenie je určené na oddeľovanie ropných zložiek od vody, ich zhromažďovanie a čistenie vody tak, aby mohla byť vypúšťaná späť do životného prostredia bez rizika následnej kontaminácie. Mobilná jednotka určená na poskytovanie služieb zariadenia pre záchranné tímy a hasičov v oblastiach vzdialeného nasadenia a v zónach katastrof. Navrhnuté a vybavené tak, aby vyhovovali požiadavkám na prežitie 50 osôb po dobu 50 dní.

  Martin BENUSKA
  Support for production of special containers
 • MSM Banska Bystrica, Inc.

  Kontajnery / MSM Banska Bystrica

  Martin BENUSKA
  Support for production of special containers