Naše spoločnosti

O nás

MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca dcérske spoločnosti s portfóliom v segmente obranného a civilného strojárskeho priemyslu. Cieľom skupiny je strategické vedenie dcérskych spoločností k efektívnemu získavaniu a manažovaniu zákaziek v rámci svojej ponuky. Spoločnosti v skupine svojim portfóliom pokrývajú kompletný životný cyklus munície, vojenskej kolesovej a pásovej techniky, rádio-navigačnej elektrotechniky pre letiská, školeniami pilotov vrtuľníkov, špeciálnymi kontajnermi a informačnými technológiami.

Aktuality

  • MERKÚR 2017

    15. 12. 2017 | Spoločnosť MSM Martin s.r.o. sa stala víťazom najlepších platiteľov dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2016 za Trenčiansky samosprávny kraj.

  • PRIEMYSELNÝ DEŇ 2017

    06. 12. 2017 | Dňa 6. decembra sa vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie uskutočnil Priemyselný deň 2017. Zastúpenie na tomto podujatí mala aj spoločnosť MSM GROUP.

  • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SLOVAK TRAINING ACADEMY

    22. 11. 2017 | Slovenská spoločnosť MSM GROUP v spolupráci s českou firmou European Air Services slávnostne otvorila jediné výcvikové školiace stredisko pre pilotov vrtuľníkov z celého sveta v Košiciach. Školiace centrum bude pôsobiť priamo na košickom letisku a k výcviku bude využívať vlastné americké vrtuľníky Black Hawk. Techniky by malo postupne vo výcvikovom centre pribúdať.