Naše spoločnosti

O nás

 

MSM GROUP je spoločnosť zastrešujúca dcérske spoločnosti s portfóliom v segmente obranného a civilného strojárskeho priemyslu. Cieľom skupiny je strategické vedenie dcérskych spoločností k efektívnemu získavaniu a manažovaniu zákaziek v rámci svojej ponuky. Spoločnosti v skupine svojim portfóliom pokrývajú kompletný životný cyklus munície, vojenskej kolesovej a pásovej techniky, rádio-navigačnej elektrotechniky pre letiská, školeniami pilotov vrtuľníkov, špeciálnymi kontajnermi a informačnými technológiami.